Image Slider

Fremtidens er elektrisk - er du?

Plugin hybrid og elbiler er i rivende udvikling. Det skyldes især de nuværende og kommende politiske miljøkrav.

Vidste du for eksempel, at alle bygninger med mere end 20 parkeringspladser skal have mindst én ladestander pr. 1. januar 2025? 

Udviklingen skyldes også ønsket hos den enkelte om at gøre en forskel i den grønne omstilling.
Så der er gode grunde for jer til at tilbyde elladestandere som en god service og komme et grønt skridt foran. 

Charge tilbyder ladestanderløsninger til erhverv, offentlige virksomheder og boligforeninger

Erhverv

Nybyggeri og parkeringshus

Boligforeninger

Offentlige virksomheder

Vi sikrer nem, sikker og fleksibel opladning af plugin hybrid og el-biler til konkurrencedygtige priser. Vi skræddersyr løsningen til jeres behov, og vi er med hele vejen i processen fra kortlægning til færdig installation.

I får altid en fleksibel løsning, hvor I nemt kan skalerere op eller ned efter behov.

Charge Fordele

Slip for store og uforudsete udgifter 
Ved at leje kan du sprede dine udgifter ud på hver måned og undgå uforudsete udgifter til nyt udstyr.
Investeringen kan tjene sig hjem igen 
Præcis hvor hurtigt det sker afhænger af markedets aktuelle elpris, din pris over for brugerne og antallet af ladninger/forbrug om dagen.
Skræddersyede løsninger 
Vi er med hele vejen fra kortlægning af behov og ønsker, over installation, service og vedligehold til udvikling og skalering.
Vi sørger for administrationen
Undgå unødig tid på administration og håndtering af refusion. Charge sørger for, at du automatisk får din godtgørelse på 1,68 kr (ekskl.l moms) pr. kWh brugt på ladestandere
Charge opkræver betaling for forbruget af kWh hos den enkelte bruger. Intet månedligt abonnement for brugerne – kun betaling pr. kWh

Lad op med din smartphone 

Alle Charge-løsninger styres smart via smartphone med følgende muligheder med Charge app'en. Du kan:
• Se status på forbrug
• Starte/stoppe ladning
• Kategorisere kvitteringer for forbrug til privat eller firma
• Tilføje eller fjerne eget kort/ladebrik
• Håndtere betaling i app ved egne og andre ladeudtag: identificere dig og oplade din bil
• Lokalisere andre ladeudtag, når du er på farten

Charge ejer - I lejer 

I alle vores erhvervs-koncepter ejer Charge ladeudtaget, som du som kunde så lejer. I investerer i installationen og lejer ladeudtagene af Charge. Det koster 99 kr. (ekskl. moms) i leje pr. måned pr. udtag. Investeringens størrelse afhænger af antal standere og øvrige fysiske forhold.

En god investering i fremtiden

Konceptet er en god økonomisk investering for dig. Hver måned får I nemlig en godtgørelse på 1,68 kr. (ekskl. moms) pr. kWh brugt på ladestanderen. Det betyder, at investeringen på sigt
kan tjene sig hjem igen, typisk inden for 5 år. Præcis hvor hurtigt det sker, afhænger af markedets aktuelle elpris, din pris over for brugerne og antallet af ladninger/forbrug om dagen.

Uanset hvad er jeres udgifter til KWh forbrug, som udgangspunkt dækket, når ladeudtagene benyttes, idet godtgørelsen udligner udgiften til eludbyderen.

Godtgørelse

1,68 kr. pr. kWh

pr. måned
(ekskl. moms)

Næste skridt

Et typisk forløb – fra indledende dialog til køreklar løsning

  1. Fremsendelse af vejledning med svarark for at kunne hjælpe jer bedst muligt 

  2. Overslagspris samt den rette løsning udformes og fremsendes 

  3. Opfølgning samt dialog omkring den videre proces 

  4. Besigtigelse af jeres lokalitet og strømkapaciteten 

  5. Afsendelse af tilbud med skitse samt vilkår 

  6. Gennemgang af tilbud 

  7. Udførelse af opgaven


Kør en elektrisk og grøn fremtid i møde. Vi har erfaring med at hjæpe både store og mindre virksomheder med at etablere og drifte ladestander for plugin hybrid og el-biler.
Salgschef Mark Kilias Møller Jakobsen