Installation af ladestander

Sådan installerer vi din ladestander

Fra første opladning skal vores ladestander opfylde dine forventninger og værne om dig og din elbils sikkerhed. Derfor er det vigtigt, du ved, hvad en installation kræver.

Når du bestiller en installation af ladestanderen i dit Charge-abonnement, får du besøg af vores montør. Montøren sætter ladestanderen op og trækker de nødvendige kabler mellem ladestanderen og din eltavle. Vi leverer en færdigmonteret tavle med måler, automatsikring og fejlstrømsafbryder type A, som vi installerer ved siden af din el-tavle.

Standard installation - trin for trin

 1. Vi leverer og installerer en certificeret ladestander, der sikrer, at din elbil lader så sikkert som muligt. Samtidig opfylder installationen de krav, som bilfabrikanterne stiller, hvis deres garanti skal gælde.
 2. Vi leverer en færdigmonteret tavle med kombiafbryder C16/30MA/3P+N, som vi installerer
  ved din eksisterende el-tavle. Der skal være plads til tavlen med følgende mål: 250 x 250 x
  103 mm. Ladestanderen har indbygget fejlstrømsafbryder type B.
 3. Montøren trækker et installationskabel (type er efter valg af kapacitet) op til 10 meter fra
  eksisterende gruppetavle langs etableret gulv eller væg – medmindre vi sammen aftaler andet.
  Montøren tilslutter kablet i ladestanderen. Er der mere end 10 meter fra din gruppetavle til
  ladestanderen, vil du blive faktureret pr. yderligere medgået tid samt ekstramaterialer.
 4. Montøren tester, at ladestanderen fungerer og sikrer, at alle forbindelser er tilsluttet korrekt
  og efter sikkerhedsreglerne.
 5. Montøren borer højest to gange i almindelige vægge for at fremføre installationskablet. 
Værd at vide
Montøren sætter kun ladestanderen op, dér hvor I på forhånd har aftalt. Det er dit ansvar som kunde, at du eller ejeren af ejendommen stiller et egnet areal til rådighed for ladestanderen. Samtidig skal ejeren af ejendommen acceptere, at vores montør borer hul i muren eller andet materiel for at trække kabler til ladestanderen.

Når ladestanderen skal sættes op, skal du sikre, at der er nogen på adressen. Der skal være ryddet og gjort plads til, at montøren kan komme til. Hvis tredjemand (fx ejeren af ejendommen) skal give tilladelse, er det dit ansvar at få tilladelsen, inden arbejdet begynder.

Det gælder for en standard installation

 1. Montøren installerer ladestanderen på væggen, hvor det er oplagt i forhold til parkering og opladning
 2. Installationen er typisk optimal på en garagevæg, i carporten eller på husmuren
 3. Gruppetavlen er placeret i stueplan. Højdeforskelle mellem el-installation og terræn må
  maksimalt være 1 meter
 4. Sikringen foran gruppetavlen må ikke være over 63A
 5. Din installation har en virksom jordelektrode
 6. Du skal have 3 x 16A til rådighed for at montøren kan udføre vores standardinstallation på 11
  kW (det har de fleste husstande)
 7. Du skal have mobildækning (3G/4G), dér hvor ladestanderen skal sidde. Der sidder et simkort
  i ladestander-udstyret, som skal have adgang til mobilnettet
 8. Din eksisterende installation skal overholde gældende lovgivning 
Punkt 4, 5 og 6 sørger montøren for at tjekke.  

Er en eller flere af de ovennævnte forudsætninger ikke opfyldt, er vi nødt til at opkræve en ekstrabetaling for det ekstra arbejde, det medfører. Vi er selvfølgelig i dialog med dig, inden vi begynder arbejdet. Kan et eller flere forudsætninger ikke opfyldes på din adresse, kan vi desværre være nødt til at afvise at installere ladestanderen.

Hvis en standardinstallation ikke er mulig
Kan installationen ikke gennemføres som en standardinstallation, eller ønsker du en anden placering af ladestanderen end den, vi anbefaler, imødekommer vi det selvfølgelig, hvis det er muligt. Du betaler selv de ekstraudgifter, der er forbundet med en anden placering. Det kan blandt andet være en standermonteret løsning, hvor ladestanderen er fritstående, eller hvis vores montør skal grave.

Hvis du har særlige ønsker
Det kan også være, at du vil have en udvidet tilslutning med større kapacitet til 32A/22 kW eller andre elementer. Kort sagt: Vi kan tilpasse det meste, men ekstraarbejdet er mod betaling. Ønsker du det, anslår vi selvfølgelig prisen, inden vi begynder arbejdet.

Hvis du opsiger dit abonnement
Ophører dit Charge-abonnement, skal du kontakte Verdo for at få fjernet ladestanderen og tavlen med måleren. Nedtagningen skal udføres af en autoriseret elektriker, og vi efterlader selvfølgelig kabler og stikledninger i jord eller væg i afsluttet og sikker tilstand. Både ladestander og tavle med måler returneres til Verdo i forsvarlig stand.

Køb din ladestander og abonnement nu