Klagemuligheder

Klagemuligheder ladestander

Klagemuligheder

Klagemuligheder


Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Verdo på telefon 7010 0230 eller e-mail: info@verdo.com

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk, e-mail: kfst@kfst.dk eller telefon: 4171 5000.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her.


Luk